Temat szkolenia

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W OPRACOWYWANIU PROJEKTÓW EFS+ 2021-2027

Informacje

Start

Trwają zapisy...

Zakończenie

Trwają zapisy...

Lokalizacja

Stacjonarnie - Lublin
oraz online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

881 707 877
575 060 750

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia związane z kwalifikowalnością wydatków, w tym najważniejsze zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020. Uczestnicy zapoznają się z aspektami dotyczącymi m.in. zmiany limitu stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, nowych obowiązków wynikających ze stosowania zasady konkurencyjności oraz poznają główne założenia budżetu projektu.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • nabycie umiejętności przygotowania wniosku do dofinansowanie, zgodnie z dokumentami programowymi
  • poznanie niezbędnych zasad związanych z kwalifikowalnością wydatków na etapie sporządzania wniosków o dofinansowanie
  • poznanie zasad konstruowania budżetu projektu
  • poznanie zasad wyboru projektów, które ułatwią aplikowanie o środki z EFS+

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w perspektywie finansowej 2021-2027.

Program szkolenia

1. Ogólne wytyczne kwalifikowalności wydatków.
2. Wydatki niekwalifikowane.
3. Cross – financing.
4. Trwałość projektów i reguła proporcjonalności.
5. Zasada faktycznego ponoszenia wydatków.
6. Zasada konkurencyjności.
7. Wkład niepieniężny.
8. Personel projektu.
9. Uczestnicy projektu.
10. Uproszczone metody rozliczania wydatków.
11. Koszty pośrednie.
12. Najważniejsze zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020.
13. Opracowywanie budżetu projektu – warsztaty.
14. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

Szkolenie poprowadzi Marcin Giza – specjalista ds. projektów finansowanych z UE, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego, autor/współautor ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowanie

Od 2015 r. do 2022 r. ekspert ds. oceny wniosków z zakresu edukacji, rynku pracy, przedsiębiorczości i włączenia społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

W latach 2020 – 2022 członek Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 oraz członek czterech Tematycznych Grup Roboczych opracowujących założenia dotyczące programu na lata 2021- 2027.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W OPRACOWYWANIU PROJEKTÓW EFS+ 2021-2027
Wybierz lokalizację
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content