logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Webinaria – szkolenia on-line

Webinarium (ang. web ‘sieć’, seminar ‘seminarium’) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie jako narzędzia szkoleniowe i marketingowe.

Źródło: Wikipedia

Szybko, praktycznie i skutecznie

Uczestniczenie w webinariach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR jest bardzo proste: wystarczy mieć komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu. Zostanie Państwu przesłany e-mailem adres URL webinarium. Należy w niego kliknąć i zainstalować mały program dostępowy, żeby przy jego pomocy móc połączyć się z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Do prowadzenia zajęć on-line wykorzystujemy bardzo popularny Zoom.

Wirtualny pokój wygląda jak zaawansowany komunikator internetowy – z tą różnicą, że Państwa nie widać i nie słychać, natomiast Państwo widzą i słyszą trenera. (Jeżeli dysponują Państwo kamerą lub samym mikrofonem, mogą Państwo ich używać, żeby coś powiedzieć lub nawet pokazać się grupie, ale jest to opcja, z której można, ale nie trzeba korzystać.)

Mają Państwo do dyspozycji okno czatu i mogą na bieżąco zadawać pytania, komentować, prosić o wskazówki, dzielić się spostrzeżeniami i rozmawiać z innymi uczestnikami. Spotkanie jest przez to interaktywne i pełne dynamiki.

Po webinarium dostają Państwo e-mailem zaświadczenie o jego ukończeniu oraz materiały szkoleniowe, które prezentował trener.

– Obecnie nie planujemy żadnych szkoleń w postaci webinariów –