logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Stylizacja paznokci (I stopień: manicure klasyczny i hybrydowy)

Cel szkolenia

Dzięki kursowi „Stylizacja paznokci” uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profesjonalnej stylizacji i pielęgnacji paznokci.

Program

Liczba godzin

20 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

Skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały do realizacji zajęć praktycznych.

Każdy z uczestników kursu otrzyma drobny upominek w postaci narzędzi do wykonywania manicure.

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany po zebraniu zgłoszeń osób zainteresowanych.

Certyfikat ukończenia kursu

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Cena

450 PLN

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »