logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Stylizacja paznokci

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profesjonalnej stylizacji i pielęgnacji paznokci

Program:

Liczba godzin: 40 (lub 20 w przypadku wyboru jednej metody)

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały do realizacji zajęć praktycznych

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: 1199 PLN (lub 599 PLN w przypadku wyboru jednej metody)

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »