logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Biuro i księgowość

Kadry i płace

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia kadr i płac

szczegółowy opis »

Obsługa programów księgowych z elementami podstaw księgowości

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia księgowości komputerowej

szczegółowy opis »

Prowadzenie uproszczonej księgowości

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Karty podatkowej i Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz Podatkowej księgi przychodów i rozchodów

szczegółowy opis »

Sekretarka—asystentka

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi sekretariatu, pracy administracyjno-biurowej, obsługi urządzeń biurowych i urządzeń peryferyjnych.

szczegółowy opis »

Handel i obsługa magazynu

Obsługa kas fiskalnych

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi kas fiskalnych i pozostałych urządzeń wykorzystywanych w handlu detalicznym

szczegółowy opis »

Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli gazowych

szczegółowy opis »

Informatyka

Podstawy obsługi komputera

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

szczegółowy opis »

Zaawansowana obsługa komputera

uczestnicy kursu poszerzą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi komputera

szczegółowy opis »

Pielęgnacja urody

Fryzjer z egzaminem czeladniczym

uczestnicy kursu nabędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu fryzjerstwa oraz przygotują się do egzaminu czeladniczego

szczegółowy opis »

Kosmetyka twarzy

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu kosmetyki twarzy

szczegółowy opis »

Pedicure klasyczny i hybrydowy

uczestnicy kursu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profesjonalnej stylizacji i pielęgnacji paznokci stóp

szczegółowy opis »

Profesjonalny makijaż

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu opracowywania kolorystyki makijażu, stosowania technik wykonywania makijaży klasycznych, okazjonalnych i charakteryzacyjnych

szczegółowy opis »

Stylizacja paznokci (I stopień: manicure klasyczny i hybrydowy)

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profesjonalnej stylizacji i pielęgnacji paznokci

szczegółowy opis »

Stylizacja paznokci (II stopień: metoda akrylowa i żelowa)

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profesjonalnej stylizacji i pielęgnacji paznokci

szczegółowy opis »

Stylizacja rzęs metodami objętościowymi 2D:6D

uczestnicy kursu będą potrafili – za pomocą innowacyjnych technik – osiągnąć efekt gęstych i długich rzęs

szczegółowy opis »

Usługi osobiste

Opiekun osoby starszej – siostra PCK

uczestnicy kursu nabędą umiejętności i kwalifikacje zawodowe z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną lub chorą przewlekle

szczegółowy opis »

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka; wykształcą umiejętność rozpoznawania możliwości i potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz kompetencji niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem; program jest przeznaczony dla osób pracujących z bardzo małymi dziećmi (wiek 0—3 lata), mogą z niego korzystać również rodzice i opiekunowie, którzy chcą kontynuować w domu proces wychowawczy, jeśli pragną, aby w przyszłości ich dzieci łatwiej adaptowały się w przedszkolu

szczegółowy opis »

Pierwsza pomoc przedmedyczna

uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy

szczegółowy opis »

Gastronomia

Planowanie żywienia w placówkach oświatowych w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych

uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami racjonalnego odżywiania dzieci i młodzieży w zakładach żywienia zbiorowego zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz rekomendacjami Instytutu Żywności i Żywienia

szczegółowy opis »

Operatorzy maszyn do robót ziemnych

Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień

szczegółowy opis »

Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień

szczegółowy opis »

Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

szczegółowy opis »

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych

szczegółowy opis »

Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

uczestnicy kursu odświeżą i uzupełnią wiedzę i umiejętności z zakresu: • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy • pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

szczegółowy opis »

Kursy różne

Efektywne zarządzanie profilem firmowym na Facebooku

uczestnicy kursu zdobędą (lub pogłębią) wiedzę niezbędną do zarządzania profilem na Facebooku – kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą efektywnie wykorzystywać profile zarówno zawodowe, jak i prywatne

szczegółowy opis »

Zawodowy kurs podologiczny

uczestnicy kursu nabędą gruntowną wiedzę nt. pielęgnacji stóp, metod opracowania ich defektów oraz pedicure

szczegółowy opis »

aktualne terminy szkoleń