Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ZNOWELIZOWANE I PRZEJRZYSTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO ZMIANACH. REDAGOWANIE PISM ZGODNYCH Z PRAWEM I ZASADAMI PROSTEGO JĘZYKA URZĘDOWEGO.

Informacje

Start

14.04.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przedstawienie uczestnikom zasad, wskazówek i rozwiązań, które pozwolą im prowadzić postępowania administracyjne zgodnie z najbardziej aktualnymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych. Poza przepisami kodeksu postępowania administracyjnego bardzo ważny w pracy urzędnika jest również warsztat umiejętności technicznych i językowych, niezbędnych do przejrzystego redagowania pism urzędowych. Dlatego szkolenie obejmuje też te zagadnienia, które pokazują jak w sposób jasny i zrozumiały tworzyć korespondencję urzędową, w tym decyzje administracyjne. Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pomocną w prawidłowym, bezpiecznym i skutecznym wyjaśnianiu, rozstrzyganiu spraw administracyjnych oraz wydawaniu decyzji

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i  instytucje publiczne.

Program szkolenia

I. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
1. Znowelizowana zasada pisemności postępowania – co to oznacza dla organu administracji publicznej?
2. Jak dokumentować czynności w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji?
3. Wszczęcie postępowania z urzędu i na żądanie strony.
4. Zasady ustalania daty wszczęcia postępowania po nowelizacji.
5. Czynności związane z wszczęciem postępowania. Właściwość organu i braki formalne wniosku.
II. Terminy.
1. Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
2. Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Pozostawienie ponaglenia bez rozpoznania po nowelizacji. Skarga na bezczynność.
III. Doręczenia.
1. Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji 5 października 2021 r. i 7 lipca 2022 r.
2. Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.
3. Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, przez publiczne obwieszczenia oraz elektroniczne po nowelizacji 5 października 2021 r. i 7 lipca 2022 r.
4. Nowe zasady i mechanizmy stosowane w doręczeniach w postępowaniu administracyjnym:
 adres do doręczeń elektronicznych,
 skrzynka doręczeń,
 baza adresów elektronicznych,
 publiczna usługa hybrydowa,
 publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
5. Organ administracji publicznej jako podmiot publiczny i jego obowiązki na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Administrator skrzynki doręczeń.
6. Odebranie i wpłynięcie korespondencji elektronicznej – dowód otrzymania i jego wpływ na bieg terminów postępowania.
7. Czy można jeszcze korzystać z dotychczasowych tradycyjnych sposobów doręczania pism?
8. Dalsze korzystanie z ePUAP.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content