Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zmiany w systemie kaucyjnym. Kaucja a poziomy recyklingu- wpływ na gminne systemy odbierania i zagospodarowania odpadów oraz na osiąganie poziomów recyklingu.

Informacje

Start

29.09.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wprowadzone przepisy dotyczące kaucji znacząco wpłyną na ilości i rodzaje odpadów zbieranych selektywnie w systemach gminnych. Jedne gminy zyskają na systemie kaucyjnym inne stracą. Także podmioty odbierające czy sortujące odpady opakowaniowe mogą zauważyć zmiany morfologii odpadów.  Szkolenie ma za zadanie przedstawić jakie zmiany czekają systemy gminne po wprowadzeniu systemu kaucyjnego i wskażą jak można przygotować się do tych zmian. Jakie odpady zostaną objęte kaucją i jak to wpłynie na gminne systemy odbierania i zagospodarowania odpadów oraz na osiąganie poziomów recyklingu.

Adresaci szkolenia

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin, miast), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, pracownicy spółek komunalnych.

Program szkolenia

1) Wyjaśnienie definicji odpadowych, w tym na podstawie wyroków sądowych:
• Odpady
• Odpady komunalne
• Posiadacz odpadów
• Wytwórca odpadów
• Recykling
• Odzysk
• Ponowne użycie
• przygotowanie do ponownego użycia
• selektywne zbieranie

2) Jakie odpady z działalności gospodarczej można zaliczyć do odpadów komunalnych
• jak zweryfikować poprawność oddawania odpadów
• czy odpady komunalne muszą być magazynowane odrębnie od innych odpadów o podobnym charakterze

3) Odpady z handlu i usług (np. gastronomii) jako odpady komunalne – skutki dla podmiotów oraz gmin i zakładów odbierających odpady
4) Wpływ wprowadzonej kaucji na osiąganie poziomów recyklingu
• jakie odpady będą objęte kaucjami
• jak wprowadzenie kaucji wpłynie na ilość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (zmiana zawartości żółtego i zielonego worka)
• co z odpadami objętymi kaucją, a znajdującymi się w odbieranych odpadach (
• podmiot reprezentujący jako organizujący system kaucyjny
• kto może zaliczyć do recyklingu odpady opakowaniowe zebrane w systemie kaucyjnym i przekazane do recyklingu
• które gminy zyskają , a które stracą na wprowadzeniu systemu kaucyjnego
5) Jakich odpadów selektywnie zebranych nie możemy ująć w wyliczeniu poziomów recyklingu
6) Które odpady wytworzone w wyniku segregacji mogą być uwzględnione w wyliczaniu poziomu recyklingu
7) Kontrola na nieruchomości niezamieszkałej dot. odpadów komunalnych
8) Kody odpadów z grupy 20 wyłączone z odpadów komunalnych
• Rodzaje odpadów nie będących odpadami komunalnymi
• Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dla odpadów z grupy 20
• Sprawozdawczość inna niż komunalna
9) Kiedy odpady komunalne są wyłączone ze sprawozdawczości komunalnej
• Sprzątanie obiektów – wytwarzanie odpadów- jakiej sprawozdawczości podlega
• Które odpady z grupy 20 są wyłączone ze sprawozdawczości komunalnej
10) Prowadzenie PSZOK – gmina/podmiot zewnętrzny/spółka gminna – wady i zalety
11) Odbieranie odpadów z PSZOK na jakich zasadach może być prowadzone (błędy w zapisach SIWZ)
12) Czy Stacja Przeładunkowa musi posiadać zezwolenie na zbieranie
13) Kontrola wytwórców odpadów komunalnych przekazujących odpady na podstawie umowy (co 2 lata) – jak ją przeprowadzić, jak sprawdzić spójność z aktem prawa miejscowego.
14) Czy w Twojej gminie należy zweryfikować/zmienić system odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi szczególnie po wprowadzeniu systemu kaucyjnego
15) Czy przygotowanie do ponownego użycia może poprawić poziomy
16) Zaliczanie przydomowych kompostowników do poziomów recyklingu (weryfikacja przez WIOS oraz Urzędy Marszałkowskie).
17) Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w inspekcji ochrony środowiska, a także związane z kierowaniem  działem kontroli w Wodach Polskich. Współpracuje z gminami oraz zakładami komunalnymi w tematach związanych z gospodarką odpadami w tym odpadami komunalnymi. Jest członkiem grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz ekspertem przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Współpracuje także z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content