Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wypełnianie i składanie sprawozdań z odpadów jako poprawne zamknięcie roku 2022 - warsztaty praktyczne

Informacje

Start

03.03.2023 (pt.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO. Podczas szkolenia omówione zostaną również błędy i nieprawidłowości związane z prowadzeniem ewidencji odpadów.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. gospodarki odpadami, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz gospodarką odpadami, w tym odpowiedzialnymi zorganizowanie transportu odpadów oraz wystawanie, zatwierdzanie kart przekazania odpadów,  pracowników przedsiębiorstw, specjalistów ds. ochrony środowiska, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Jakie odpady z grupy 20 przestały być odpadem komunalnym i podlegają ewidencjonowaniu w BDO
2. Co zrobić jeżeli do 31 grudnia nie założyliśmy karty ewidencji odpadów
3. Karty błędne z potwierdzonym przyjęciem – co można z nimi zrobić i jak zweryfikować błędy
4. Błędna masa lub kod odpadów – poprawne poprowadzenie korekty KPO
5. Przekazywanie odpadów „ sam – sobie” kogo dotyczy
6. Do kiedy od wytworzenia KPO można wygenerować potwierdzenie transportu
7. Składanie sprawozdań na podstawie pełnomocnictwa
• pełnomocnictwo – komu i kiedy udzielamy,
• zakres pełnomocnictwa
• wymagane podpisy i ich forma
8. Wykonanie sprawozdania o odpadach – krok po kroku w systemie BDO
– wpis instalacji – zaciąganie danych
– wpisywanie rodzajów wytwarzanych odpadów
– transportujący odpady zbierający odpady
– magazyn odpadów na koniec 2022r. i przełożenie danych na nowozakładane karty ewidencji
– co zrobić w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania BDO – kiedy niemożliwe jest wykonanie sprawozdania
9. Prowadzenie ewidencji odpadów – problemy z którymi można się spotkać
a) zakładanie kart ewidencji odpadów dla jakich odpadów należy prowadzić ewidencję
b) rodzaje odpadów oraz ilości dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
c) omyłkowe wprowadzenie danych do kart ewidencji
d) wprowadzenie danych do karty ewidencji przy przekazaniu odpadów przez podmiot, który ewidencji nie prowadzi
e) prowadzenie ewidencji uproszczonej – kogo dotyczy
f) ewidencja odpadów z instalacji i z poza instalacji
g) karty przekazania odpadów (KPO)
– omyłkowe potwierdzenie odbioru
– omyłkowe wybranie miejsca prowadzenia działalności odbiorcy
– wycofane KPO – powody wycofania – jak wpisywać
– zaciąganie KPO do kart ewidencji – jakich miejscach nie jest to możliwe i trzeba wpisywać ręcznie
– kiedy można prowadzić KPO papierowe
10. Aktualizacja danych w BDO w wyniku wprowadzania danych do BDO – przykłady
11. Omówienie różnorodnych sytuacji związanych z ewidencją oraz sprawozdawczością w BDO – przykłady praktyczne

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content