Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wydawanie zezwoleń, sprawozdania oraz kary dla przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

Informacje

Start

11.04.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Omówione zostaną również kwestie składania sprawozdań kwartalnych i kar nakładanych na przedsiębiorców asenizacyjnych. Szkolenie oparte także na licznych pytaniach uczestników poprzednich paneli.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się ewidencją przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych (szamb).

Program szkolenia

1. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
3. Elementy zezwoleń.
4. Czy organ wydaje jedno czy dwa zezwolenia?
5. Co zrobić, gdy przedsiębiorca otrzymał wcześniej zezwolenie na opróżnianie zbiorników a chce lub odbiera nieczystości z osadników?
6. Zgłoszenie odbioru nieczystości z osadników.
7. Brak zgłoszenia, zezwolenia – odpowiedzialność karna.
8. Co zrobić, gdy wniosek przedsiębiorcy dotyczy tylko jednego rodzaju działalności?
9. Na jaki okres wydawać zezwolenie?
10. Wezwanie do uzupełnienie treści wniosku.
11. Kontrolne sprawdzenie faktów podanych we wniosku podmiotu, pod kątem spełniania wymagań do prowadzenia działalności.
12. Odmowa wydania zezwolenia.
13. Przypadki zmiany zezwolenia.
14. Wniosek przedsiębiorcy.
15. Publikacja wzoru wniosku.
16. Gotowość stacji zlewnej do przyjmowania nieczystości – dokumenty potwierdzające,
17. Czy zezwolenie wydać na dwie stacje zlewne czy wzywać podmiot do wskazania jednej?
18. Udostępnienie wzoru wniosku.
19. Postępowanie organu w przypadku, gdy podmiot nie wypełnia warunków zezwolenia.
20. Decyzja o cofnięciu zezwolenia.
21. Wygaśnięcie zezwolenia na wniosek podmiotu.
22. Opłata skarbowa, zezwolenie, zmiany.
23. Sprawozdanie kwartalne przedsiębiorcy.
24. Elementy sprawozdania.
25. Weryfikacja zrzutu nieczystości w konkretnej stacji zlewnej w przypadku aglomeracji.
26. Załączniki do sprawozdania.
27. Termin na złożenie sprawozdania.
28. Weryfikacja przez wójta/burmistrza/prezydenta danych zawartych w sprawozdaniu.
29. Wezwanie – sprawozdanie nierzetelne, braki w sprawozdaniu.
30. Uzupełnienie sprawozdania w terminie 14 dni.
31. Kara dla przedsiębiorcy za nierzetelne sprawozdanie – przypadki.
32. Brak złożenia sprawozdania, postępowanie organu, kary.
33. Cofnięcie zezwolenia za brak sprawozdania.
34. Czy podmiot składa sprawozdanie zerowe.
35. Kara za zrzut nieczystości do niewłaściwej stacji zlewnej – aglomeracja.
36. Stosowanie kpa w przypadku kary dla przedsiębiorcy.
37. Odstąpienie od nałożenia kary dla przedsiębiorcy – przypadki.
38. Korekta sprawozdań.

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content