Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wybrane postępowania podatkowe dla początkujących

Informacje

Start

30.08.2023 (śr.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników samorządowych organów podatkowych, którzy rozpoczęli swoją pracę w urzędach gmin i urzędach miast. Przekazana wiedza zostanie nakierowana przede wszystkim dla kilka podstawowych postępowań jakie powinien znać i poprowadzić każdy pracownik służby podatkowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie postępowania dowodowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program szkolenia

I. Czynności sprawdzające
1. Postępowanie w ramach czynności sprawdzających.
a) Cel czynności sprawdzających.
b) Korekta deklaracji, w tym korekta deklaracji z urzędu.
c) Wezwanie do złożenia wyjaśnień.
d) Żądanie przedstawienia dokumentów.
e) Odpowiednie stosowanie innych przepisów Ordynacji podatkowej, czyli jakie inne przepisy stosujemy do czynności sprawdzających.
II. Postępowanie przed organem I instancji.
1. Wszczęcie postępowania podatkowego.
a) Wszczęcie postępowania na wniosek.
b) Wszczęcie postępowania z urzędu.
c) Forma wniosku / podania / żądania.
d) Współudział stron w postępowaniu.
e) Prawo strony do rozszerzenia / zmiany zakresu żądania.
f) Wyłączenia organu / wyłączenia pracownika.
g) Postępowanie dowodowe, a w nim:
• dokumenty urzędowe;
• dokumenty prywatne;
• fakty znane organowi z urzędu;
• fakty powszechnie znane;
• oględziny;
• dowód: z przesłuchania strony; przesłuchania świadka, przesłuchania biegłego;
• biegły w postępowaniu podatkowym.
h) Doręczanie korespondencji podatkowej, w tym: opiekun prawny, kurator pełnomocnik do spraw doręczeń.
i) Wezwania, postanowienia, protokoły i metryka sprawy podatkowej.
j) Zasada ostatniego słowa
k) Decyzja podatkowa, jej elementy składowe, podpis na decyzji.
l) Weryfikacja popełnionych błędów.
2. Postępowanie w ramach własnego uznania wniesionego odwołania.
a) Przesłanki do uznania odwołania.
b) Forma orzekania o uznaniu odwołania.
c) Odwołanie od nowo wydanej decyzji.
III. Nakładanie kar porządkowych.
a) Zakres podmiotowy.
b) Zakres przedmiotowy.
c) Pryncypia orzekania o wysokości kary.
d) Forma orzekania.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content