Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r.

Informacje

Start

29.11.2023 (śr.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało 15 września projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Projektowane zmiany w rozporządzeniu polegają między innymi na uzupełnieniu szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych dotyczących: przyczyn nieprowadzenia zajęć; awansu zawodowego nauczycieli; składników wynagrodzenia nauczycieli; organizacji i działalności nowego rodzaju placówek oświatowych – branżowych centrów umiejętności (BCU).

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji dotyczących merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych. Przedstawiony zostaną procedury potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Podczas szkolenia omówiona zostanie rola samorządu w weryfikacji danych w SIO, wskazanie jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtowie, Starości, Skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, oświaty, edukacji, CUW, ZEAS, którzy kontrolują czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe oraz potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne sprawozdawczości SIO, cele wprowadzania danych do SIO
• Terminy przekazywania danych w SIO, zatwierdzania raportów subwencyjnych.
3. Zadania, powinności kierowników jednostek odpowiedzialnych za przekazywanie danych w SIO oraz osób upoważnionych.
4. Sprawozdawczość JST w Systemie Informacji Oświatowej – zakres i sposób wprowadzania danych – omówienie wybranego zakresu wprowadzanych przez JST danych.
5. Raport subwencyjny – zadania JST dotyczące analizy danych szkół/placówek oraz zatwierdzania zestawienia zbiorczego.
6. Analiza danych raportów – zakres analizy, wpływ wprowadzonych danych na wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej.
7. Wsparcie w rozwiązaniu bieżących problemów w pracy z SIO, odpowiedzi na pytania uczestników

Osoba prowadząca kurs

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content