Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO. Nowe zadania związane z rejestracją obcokrajowców.

Informacje

Start

30.01.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie tzw. Nowego Systemu Informacji Oświatowej w praktyce. Prowadzący szkolenie, na aplikacji nowego SIO pokaże jak poprawnie uzupełnić dane.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników szkół i dyrektorów wprowadzających dane do systemu

Program szkolenia

1. System Informacji Oświatowej. Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w szkołach/placówkach oświatowych.
• Podstawy prawne sprawozdawczości SIO, cele wprowadzania danych do SIO
• Terminy przekazywania danych w SIO
2. Zadania, powinności kierowników jednostek odpowiedzialnych za przekazywanie danych w SIO oraz osób upoważnionych
3. Procedury udzielania i cofania upoważnień do bazy danych SIO
4. Zasady i sposoby wprowadzania danych:
• rejestrowanie ucznia/ nauczyciela, dane identyfikacyjne,
• dane dziedzinowe ucznia, obowiązek nauki i obowiązek szkolny, orzeczenia poradni
• rejestrowanie oddziałów,
• rejestrowanie nauczyciela: umowy, wynagrodzenia, kwalifikacje, awans zawodowy, obowiązki,
• dane zbiorcze,
5. Wsparcie w rozwiązaniu bieżących problemów w pracy z SIO, odpowiedzi na pytania uczestników

Osoba prowadząca kurs

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content