Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Standardy ochrony małoletnich w instytucjach kultury. Zadania i odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie procedur.

Informacje

Start

15.03.2024 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przygotowanie kadry do realizacji obowiązku opracowania i wdrożenia procedur ochrony dzieci (standardów ochrony małoletnich). Omówienie i przekazanie przykładowych procedur (wzorów w wersji edytowalnej) wdrożenia i dokumentowania zadania.
Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich i tym samym pozwoli opracować standardy ochrony małoletnich dostosowane do specyfiki danej jednostki.
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie „Lex Kamilek” nakłada na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Upoważnia także wiele instytucji do kontroli, czy takie rozwiązania zostały wprowadzone.
Zgodnie z ustawą potocznie nazywaną „Ustawą Kamilka”, która wchodzi w życie 15 lutego 2024 roku wszyscy organizatorzy zajęć dla dzieci muszą wprowadzić „standardy ochrony małoletnich”, czyli zbiór zasad i procedur postępowania w placówce, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak realizować obowiązki, które nakłada ustawa w instytucjach kultury i miejscach zajmujących się działalnością oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, artystyczną, rekreacyjną lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Zmiany dotyczą obowiązku wprowadzenia nowych procedur, aby jak najskuteczniej zabezpieczyć i chronić dzieci, zaś standardy muszą zawierać między innymi:
• zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
• zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
• procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
• zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
• zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
• zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
• osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
• sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego i wiele innych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektroniczne, w wersji edytowalnej – do wykorzystania w placówce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do dyrektorów, osób zarządzających, pracowników instytucji kultury.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?
3. Podmioty na których spoczywa obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.
4. Wytyczne do opracowania standardów
a) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
b) zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
c) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
d) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
e) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
f) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
g) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
h) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
5. Kiedy i jak opracować standardy?
6. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem charakteru i rodzaju placówki,
7. Przykłady (wzory) dokumentów :
• zarządzenia dyrektora,
• standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
• procedury,
• dokumenty interwencyjne,
• monitoring standardów.
8. Wdrożenie polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
9. Informowanie pracowników, rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
10. Realizacja ustalonych w polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem działań.
11. Monitoring i ocena podejmowanych działań – niezbędna dokumentacja.
12. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy.  Konsultant i doradca korporacji samorządowej, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content