Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami. Nowe wymogi prawne prowadzenia ewidencji, utrata statusu odpadu.

Informacje

Start

20.01.2023 (pt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Początek roku kalendarzowego to moment kiedy na nowo rozpoczynamy realizację obowiązków w temacie gospodarowania odpadami. Końcówka roku 2022 to zmiana przepisów dla Firm budowlanych. Jednak wszyscy szczególna uwagę musimy poświecić ewidencji odpadów i sprawozdaniom. Na proponowanym szkoleniu przedstawione zostanie na jakie aspekty ewidencji odpadów należy zwrócić uwagę, aby poprawnie ją prowadzić i w jaki sposób wypełnić sprawozdanie odpadowe.

Adresaci szkolenia

Pracownicy podmiotów prowadzących prace budowlane, rozbiórkowe, drogowe.

Program szkolenia

1. Kto jest zobowiązany do posiadania wpisu w BDO
2. Kto powinien prowadzić ewidencje odpadów i w jakim zakresie
3. Jakie odpady zostały wyłączone z grupy odpadów komunalnych i podlegają ewidencjonowaniu
4. Aktualizacja danych w BDO
• sprawdzenie zapisów BDO w zakresie miejsc prowadzenia działalności
• weryfikacja tabel (rodzajów działalności)
• aktualizacja wpisów po uzyskaniu nowej lub zmienionej decyzji w zakresie odpadów – kto powinien ją wykonać
5. Zmiana w przepisach prawa dla firm budowlanych
• czy potrzebna jest segregacja odpadów w miejscu wytworzenia
• czy mogą powstawać zmieszane odpady budowlane
• czy instalacje- składowiska mogą odmówić przyjmowania zmieszanych odpadów budowlanych
6. Prowadzenie ewidencji odpadów – problemy z którymi można się spotkać
a) zakładanie kart ewidencji odpadów dla jakich odpadów należy prowadzić ewidencję
b) rodzaje odpadów oraz ilości dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
c) omyłkowe wprowadzenie danych do kart ewidencji
d) wprowadzenie danych do karty ewidencji przy przekazaniu odpadów przez podmiot, który ewidencji nie prowadzi
e) prowadzenie ewidencji uproszczonej – kogo dotyczy
f) ewidencja odpadów z instalacji i z poza instalacji
g) karty przekazania odpadów (KPO)
• omyłkowe potwierdzenie odbioru
• omyłkowe wybranie miejsca prowadzenia działalności odbiorcy
• przekazywanie odpadów (sami sobie) czy jest wymagane i kogo dotyczy
• jakie dane możemy poprawić w odrzuconych kartach przekazania odpadów
• odrzucone karty przekazania (bez możliwości poprawy) – co z nimi zrobić
• wycofane KPO – powody wycofania – jak wpisywać
• zaciąganie KPO do kart ewidencji – jakich miejscach nie jest to możliwe i trzeba wpisywać ręcznie
• kiedy można prowadzić KPO papierowe
• awarie BDO
7. Utrata statusu odpadu
• jakie odpady mogą przestać być odpadami
• jakie decyzje należy uzyskać przy utracie statusu odpadu
• magazynowanie odpadów i materiałów, które utraciły status odpadu
8. Zasady magazynowania odpadów
• magazynowanie odpadów u wytwórcy
• magazynowanie odpadów u innych posiadaczy
• kontrola WIOS i kary za niewłaściwe magazynowanie
• odwołanie od kar
9. Transport odpadów – kto odpowiada za odpady
• kiedy podmiot świadczy usługę transportu odpowiada za odpady
• wypadek w drodze z odpadami – odbiorca czy dostawca usuwa odpady z miejsca zdarzenia
10. Umowy pisemne w gospodarce odpadami
• kiedy musimy zawierać umowę w formie pisemnej
• kiedy możemy zawierać umowę i czy warto to robić
• omówienie na przykładzie wad i zalet posiadania umowy pisemnej

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content