Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO

Informacje

Start

04.03.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

8 grudnia 2023r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w systemie znajdą się m.in. informacje o nauczycielskich urlopach, świadczeniach, składowych wynagrodzenia i awansie zawodowym.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia system informacji oświatowej musi uwzględniać w zbiorze danych m.in. informacje o:

  • formach zatrudnienia nauczyciela,
  • pełnym wymiarze zajęć pedagogów – w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych,
  • czynnościach wynikających z zadań statutowych szkoły,
  • składowych wynagrodzenia nauczycieli,
  • awansie zawodowym nauczycieli (dostosowane m.in. do przepisu przejściowego o nauczycielach rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego),
  • przyczynach nieprowadzenia zajęć,
  • urlopach płatnych, bezpłatnych, dla poratowania zdrowia,
  • przysługujących świadczeniach rehabilitacyjnych.

Celem szkolenia jest poznanie tzw. Nowego Systemu Informacji Oświatowej w praktyce. Szkolenie prowadzone jest bezpośrednio na testowej aplikacji, co pozwoli uczestnikom lepiej zapoznać się z systemem. System Informacji Oświatowej zmienia się wraz z postępem technologicznym i nowymi wymogami edukacyjnymi. Udział w szkoleniu z SIO pozwoli na aktualizację wiedzy i umiejętności związanych z tym systemem, dzięki czemu uczestnicy będą na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami i narzędziami w obszarze oświaty. SIO umożliwia wymianę informacji między różnymi podmiotami edukacyjnymi, a poprawność danych wprowadzona do systemu na wpływ na naliczanie subwencji oświatowej.

Adresaci szkolenia

Webinarium dla pracowników szkół, innych placówek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych a także gmin, starostw powiatowych.

Program szkolenia

1. System Informacji Oświatowej. Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w szkołach/placówkach oświatowych.
• Podstawy prawne sprawozdawczości SIO, cele wprowadzania danych do SIO
• Terminy przekazywania danych w SIO
2. Zadania, powinności kierowników jednostek odpowiedzialnych za przekazywanie danych w SIO oraz osób upoważnionych
3. Procedury udzielania i cofania upoważnień do bazy danych SIO
4. Zasady i sposoby wprowadzania danych:
• rejestrowanie ucznia/ nauczyciela, dane identyfikacyjne,
• dane dziedzinowe ucznia, obowiązek nauki i obowiązek szkolny, orzeczenia poradni
• rejestrowanie oddziałów,
• rejestrowanie nauczyciela: umowy, wynagrodzenia, kwalifikacje, awans zawodowy, obowiązki,
• dane zbiorcze,
5. Wsparcie w rozwiązaniu bieżących problemów w pracy z SIO, odpowiedzi na pytania uczestników

Osoba prowadząca kurs

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej. Posiada wiedzę o potrzebach oświatowych, metodykach nauczania i zarządzaniu szkołą. Były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Chętnie dzieli się z uczestnikami szkoleń swoimi umiejętnościami oraz  doświadczeniem dotyczącym wymagań oświatowych. Posiada dogłębną wiedzę na temat Systemu Informacji Oświatowej oraz kompetencje w jego obszarze zastosowań.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content