Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

RB-N oraz RB-Z - sprawozdania w zakresie operacji finansowych od podstaw – przykłady , pułapki oraz nieprawidłowości – 2023 rok.

Informacje

Start

19.02.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z prezentacją danych w sprawozdawczości z operacji finansowych od momentu powstania zdarzenia aż do jego rozliczenia – powstanie dochodu albo dokonanie wydatku ze szczególnym uwzględnieniem:
-pułapek związanych z wypełnianiem poszczególnych pozycji;
-prezentacją zdarzeń nietypowych oraz z zakresu niepodatkowych należności;
-problematyki przerwania biegu przedawnienia;
-świadczeń ubocznych;
-wymagalności oraz zaległości;
-depozytów itd.

Adresaci szkolenia

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań.

Program szkolenia

I. Zasady sporządzania kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N
1. Informacje ogólne
2. Wykazywanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w części A sprawozdania Rb-N
2.1. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
2.2. Wykazywanie depozytów za IV kwartał w sprawozdaniu Rb⁠-⁠N
2.3. Należności wymagalne
2.4. Pozostałe należności
3. Układ podmiotowy – dłużnicy w sprawozdaniach o należnościach
3.1. Dłużnicy krajowi
3.2. Dłużnicy zagraniczni
4. Przykład wykazywania należności i innych aktywów finansowych w sprawozdaniu Rb-N
5. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-N
II. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
1. Informacje ogólne
2. Zobowiązania według tytułów dłużnych – część A sprawozdania Rb-Z
3. Ustalanie wartości nominalnej zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego
4. Układ podmiotowy – wierzyciele w sprawozdaniach o zobowiązaniach
4.1. Wierzyciele krajowi
4.2. Wierzyciele zagraniczni
5. Przykład wykazywania zobowiązań w części A oraz C sprawozdania Rb-Z
6. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych – część D sprawozdania Rb-Z
7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-Z

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content