Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji śmieciowych

Informacje

Start

24.10.2023 (wt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia zostanie omówione postepowanie organu wykonawczego gminy, związku międzygminnego w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności sprawdzające, wezwania, dowody, postępowanie, terminy – wg przepisów Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących wydawaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

1. Czynności sprawdzające organu,
2. Strona/strony postępowania,
3. Wszczęcie postępowania,
4. Doręczenia,
5. Wezwania strony, innych osób
6. Protokół z czynności organu,
7. Udostępnianie akt w sprawie
8. Pozyskiwanie dowodów,
9. Co może być dowodem w postępowaniu w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
10. Żądania strony – właściciela nieruchomości,
11. Zawiadomienia strony,
12. Wyłączenia dowodowe,
13. Przesłuchanie świadków,
14. Dowody z dokumentów,
15. Dowody z innych organów, podmiotów
16. Oględziny,
17. Terminy w postępowaniu
18. Kary porządkowe oraz inne zagadnienia związane bezpośrednio z procesem prowadzenia postępowań i wydawania decyzji śmieciowych z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej.

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content