Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji

Informacje

Start

15.06.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy.

Szkolenie obejmuje kompleksowy przekrój zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania platformy ePUAP w podmiocie publicznym m.in.:

  • wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego;
  • zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy;
  • obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu (od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika merytorycznego);
  • rozdzielanie różnych rodzajów wniosków do wyznaczonych pracowników (zarządzanie uprawnieniami).

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla obsługujących korespondencję wpływającą do podmiotu za pośrednictwem platformy ePUAP; przygotowujących odpowiedź i podpisujące dokumenty na platformy ePUAP; które są lub będą administratorami (niekoniecznie informatykami) konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP; chcących publikować nowe usługi na platformie ePUAP.

Program szkolenia

1. Zagadnienia podstawowe:
a) ePUAP;
b) Profil Zaufany;
c) Punkt potwierdzający profile zaufane;
d) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
2. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP jako osoba fizyczna:
a) Zakładanie konta i potwierdzanie profilu zaufanego;
b) Katalog usług;
c) MOJ.GOV.PL, OBYWATEL.GOV.PL, BIZNES.GOV.PL;
d) Podpisywanie dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu zaufanego;
e) Jak wysłać wniosek do urzędu – usługi centralne i lokalne.
3. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji publicznej:
a) Kontekst pracy na ePUAP – pracownik podmiotu publicznego czy osoba fizyczna;
b) Odbieranie dokumentów w urzędzie (kancelaria) – potwierdzenie odbioru dokumentów (UPO, UPD, UPP, PND) – w tym weryfikacja podpisanych załączników;
c) Operacje na dokumentach – wydruk, zapisywane, import/eksport, walidacja, historia;
d) Tworzenie i podpisywanie dokumentu w postaci elektronicznej;
e) Wysyłanie dokumentu – doręczanie dokumentów elektronicznych przez ESP – tryb przedłożenia, tryb doręczenia, e-mail;
f) Funkcjonalności: Duże Pliki, Walidator, Portal interoperacyjności, PZ Signer, Rejestr Zdarzeń;
g) ePUAP a systemy EZD w codziennej pracy.
4. Zarządzanie kontem podmiotu:
a) Tworzenie podmiotu i nadanie uprawnień podmiotu publicznego;
b) Przypisywanie użytkowników do organizacji – zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników;
c) Rozdzielanie wpływów do wyznaczonych pracowników – zarządzanie skrytkami, adresami oraz skrzynkami dokumentów;
d) Awaryjne pobieranie dokumentów, przeglądanie UPO, interwencyjne nadanie uprawnień administratora podmiotu;
e) Instalacja certyfikatu wymiany danych z platformą ePUAP a systemem EZD.
f) Uprawnienia, role, systemy.
5. Publikacja usługi elektronicznej:
a) Usługi centralne i lokalne, formularze oraz wzory lokalne;
b) Wybór usług do udostępnienia na platformie ePUAP– analiza możliwości realizacji spraw
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
c) Procedury publikacji w CRD wzorów elektronicznych.
6. Omówienie przypadków szczególnych wynikających z codziennej pracy z wykorzystaniem ePUAP w urzędzie.

Osoba prowadząca kurs

pracownik Urzędu Miasta,  administrator i wdrożeniowiec systemu EZD. Administrator konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP oraz punktu potwierdzającego profile zaufane.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content