Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Organizacja i przebieg pierwszej sesji rady gminy, rady powiatu

Informacje

Start

23.04.2024 (wt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z formalnościami i procedurami, które należy przestrzegać podczas organizacji pierwszego spotkania rady. Uzyskają odpowiedzi na pytanie jak przygotować niezbędne dokumenty oraz zapewnić prawidłowe przygotowanie fizycznej przestrzeni na pierwszą sesję?
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ – dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.
Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin/powiatów odpowiedzialni za realizacje zadań związanych z posiedzeniami rady, przewodniczący rady, radni.

Program szkolenia

1. Procedura zwoływania pierwszej sesji rady gminy.
2. Porządek obrad.
3. Otwarcie obrad pierwszej sesji.
4. Przewodniczący obrad – radny senior.
5. Tryb składania ślubowania radnych.
6. Ślubowanie wójta, burmistrza.
7. Wybór przewodniczącego rady.
8. Wybór wiceprzewodniczącego, wiceprzewodniczących rady.
9. Tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
10. Głosowania tajne.
11. Komisja skrutacyjna.
12. Uchwały stwierdzającego wybór.
13. Komisje rady – stałe i doraźne.
14. Wybór członków komisji.
15. Zastrzeżenie co do członkostwa w komisji rewizyjnej.
16. Przewodniczący rady gminy – zadania i uprawnienia
17. Porządek obrad, zmiany porządku obrad.
18. Udzielanie głosu radnym, innym osobom.
19. Wnioski i interpelacje.
20. Przerwa, odraczanie obrad sesji.
21. Głosowania, wyłączenie z głosowania.
22. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, doświadczony trener oraz ekspert w dziedzinie samorządu lokalnego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z różnorodnych tematów związanych z funkcjonowaniem samorządów. Jego zawodowa droga obejmuje ponad tysiąc przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych na różnych szczeblach administracji publicznej. Posiada dogłębną wiedzę na temat procedur i praktyk związanych z zarządzaniem samorządowym, cechuje się profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz umiejętnością przystępnego przekazywania wiedzy. Jego szkolenia cieszą się uznaniem tysięcy zadowolonych uczestników, którzy doceniają klarowność prezentowanych treści oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Wykładowca doskonale potrafi dostosować swoje szkolenia do potrzeb i oczekiwań uczestników, zapewniając im nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także praktyczne narzędzia do skutecznego działania w zakresie funkcjonowania samorządu lokalnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content