Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia.

Informacje

Start

19.10.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów   ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie prawidłowej wysokości opłaty skarbowej za poszczególne rodzaje czynności urzędowych realizowanych przez organy administracji publicznej.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

  •             kto i kiedy jest podmiotem obowiązanym do uiszczenia opłaty skarbowej;
  •             jaki jest zakres przedmiotowy opłaty skarbowej;
  •             czynności podlegające opłacie skarbowej;
  •             jakie to są czynności urzędowe zwolnione z opłaty skarbowej;
  •             jak interpretować pojęcia: wypis, odpis, wyciąg, kopia.
  •             jaka jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa i od prokury.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program szkolenia

1. Przedmiot opłaty skarbowej.
2. Pojęcia: wypis, odpis, kopia, wyciąg, czynność urzędowa, decyzja, zezwolenie, koncesja, pozwolenie, zaświadczenie.
3. Podmioty opłaty skarbowej.
4. Zapłata opłaty skarbowej, formy zapłaty opłaty skarbowej.
5. Załatwianie sprawy bez uiszczonej opłaty skarbowej.
6. Zwolnienia i wyłączenia z opłaty skarbowej.
7. Zapłata i zwrot opłaty skarbowej.
8. Nadpłata w opłacie skarbowej.
9. Adnotacje o uiszczeniu opłaty skarbowej, zwolnieniu z tej opłaty oraz o wyłączeniu obowiązku jej uiszczenia.
10. Obowiązki informowania organów podatkowych przez podmioty zobowiązane o nieuiszczeniu opłaty skarbowej.
11. Czynności wierzyciela w zakresie zaległej opłaty skarbowej.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content