Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tworzenie planu ogólnego gminy.

Informacje

Start

23.06.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest uproszczenia, ujednolicenia i przyspieszenia procedur planistycznych w zakresie planowania przestrzennego m.in. poprzez wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalonego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego.

Wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego – planu ogólnego gminy, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy (z wyłączeniem terenów zamkniętych), w randze aktu prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny ułatwi gminom kreowanie polityki przestrzennej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych zajmujących się tematyką planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji.

Program szkolenia

1. Rola planowania przestrzennego w systemie prawnym;
2. Władztwo planistyczne a granice prawa własności;
3. System planowania przestrzennego a prawo budowlane;
4. Rola strategii gminy
5. Plan ogólny
– przystąpienie
– projekt
– procedura
– uchwalenie
6. Plany miejscowe
7. Zmiany w warunkach zabudowy
8. Zintegrowany plan inwestycyjny
9. Rejestr urbanistyczny
10. Przepisy przejściowe i wprowadzające

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od lat współpracuje z organami administracji publicznej zarówno szczebla centralnego, jak i samorządowego. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę radcowską, w ramach której zajmuje się doradztwem i obsługą inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych oraz działalnością szkoleniową jako wykładowca i autor publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania przestrzennego i postępowania administracyjnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content