Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw z 2023r. w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości

Informacje

Start

10.08.2023 (czw.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów nowelizacji wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntów Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione wszystkie przepisy nowelizacji wpływające na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, a w szczególności tryb przekształcenia prawa do gruntów użytkowanych przez przedsiębiorców i inne osoby prawne oraz prawo wieczystego użytkownika do żądania zbycia na jego rzecz nieruchomości

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i zajmujących się nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

Program szkolenia

1. Przestawienie i omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2023r. oraz ich wpływu na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości;
2. Omówienie trybu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów wprowadzonego ustawą nowelizującą;
3. Przedstawienie i omówienie nowych zasad sprzedaży nieruchomości zabudowanych na rzecz ich wieczystych użytkowników;
4. Roszczenie wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości. Warunki realizacji żądania przez właściciela, sposób ustalania ceny sprzedaży oraz wyłączenia uniemożliwiające wieczystemu użytkownikowi zakup nieruchomości.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content