Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

NOWE UWŁASZCZENIE NA UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM. NOWE DOCHODY W GOSPODARCE NIERUCHMOŚCIAMI.NOWE ROZLICZENIA DOCHODÓW.NOWE OBOWIĄZKI DLA PIONÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH !!!

Informacje

Start

25.10.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

399 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja zmian wprowadzanych do ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych ze sprzedażą gruntów użytkownikowi wieczystemu ( potocznie nazwanych nowym uwłaszczeniem ) pod kątem wskazania procedur rozliczeń finansowo-księgowych z uwagi na ogrom zmian o charakterze finansowym rzutujących na prawidłowe rozliczenia w ewidencji księgowej , klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości

Adresaci szkolenia

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za aspekty finansowe związane ze sprzedażą gruntów użytkownikowi wieczystemu.

Program szkolenia

1. Żądanie sprzedaży nieruchomości – roszczenie użytkownika wieczystego
2.Ustalanie odpłatności w zakresie gruntów Skarbu Państwa oraz J.S.T:
• zapłata jednorazowa – zasady naliczenia oraz ujęcia księgowego ;
• zapłata rozłożona na raty – zasady naliczenia oraz ujęcia księgowego
3.Klasyfikacja budżetowa przy roszczeniu o sprzedaż nieruchomości;
4.Bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu;
5.Pozostałe przypadki sprzedaży nieruchomości gruntowej :
• zapłata jednorazowa – zasady naliczenia oraz ujęcia księgowego ;
• zapłata rozłożona na raty – zasady naliczenia oraz ujęcia księgowego
6.Odsetki przy sprzedaży nieruchomości gruntowej – rozliczanie i ujęcie księgowe;
7.VAT przy sprzedaży użytkowania wieczystego – obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania w tym najnowsze orzecznictwo NSA ( sprzedaż to nowa dostawa !?);
8.Pomoc publiczna przy sprzedaży :
• dopłata do wartości nieruchomości gruntowej przyjętej do ustalenia jej ceny – przekroczony limit pomocy de minimis – rozliczenie
• w pełnej wysokości
• w ratach rocznych płatnych przez okres nie dłuższy niż 20 lat, wnoszonych od roku następującego po roku nabycia nieruchomości gruntowej;
• w kwocie pozostałej do spłaty na wniosek nabywcy nieruchomości
9.Oprocentowaniu według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych – rozliczenie
10.Przypis księgowy oraz konta do prowadzenia rozliczeń sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu;
11.Zastosowanie 40/70/100 euro oraz odsetek w transakcjach handlowych dla należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu;
12.Inwentaryzacja rozrachunków;

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content