Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym, zmiany w ustawie o referendum lokalnym

Informacje

Start

11.05.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która m.in. wprowadza Centralny Rejestr Wyborców. Nowelizacja przewiduje też bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w Kodeksie Wyborczym oraz obowiązki jakie nakłada na samorządy podczas przygotowywania wyborów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do pracowników administracji publicznej, sekretarzy, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, pracowników zajmujący się ewidencją ludności oraz realizujący zadania związane z rejestrem wyborców.

Program szkolenia

1. Zmiany dotyczące definicji obwodowej komisji wyborczej,
2. Stały obwód głosowania zmiany w ilości mieszkańców
3. Skrócony okres na utworzenie odrębnych obwodów głosowania
4. Zmiany w skargach wyborców na postanowienie o utworzeniu obwodu głosowania
5. Obowiązek informacyjnych wójta w przypadku zmiany lokalu wyborczego lub zmiany granic obwodu
6. Nowe obwieszczenie wójta o obwodach głosowania, siedzibach i lokalach okw oraz głosowaniu korespondencyjnym
7. Prawa wyborcy niepełnosprawnego ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców
8. Bezpłatny transport dla wyborców niepełnosprawnych do lokalu wyborczego organizowany przez w wójta
9. Terminy dla wyborców na zgłaszanie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu
10. Obowiązek dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zorganizowania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego:
a) brak funkcjonowania w dniu wyborów transportu publicznego,
b) odległość od przystanku komunikacyjnego
c) przebieg linii komunikacyjnej w dniu wyborów
d) ilość i czas przewozów wyborców
e) obowiązek informacyjny wójta o organizacji przewozów do lokalu wyborczego
f) realizacja dowozów w ramach porozumień międzygminnych
g) zabezpieczenie środków na organizację przewozów do lokali wyborczych
11. Rejestracja czynności obwodowej komisji wyborczej przez mężów zaufania
12. Brak adnotacji okw w paszporcie – zmiany
13. Zmiany w głosowaniu korespondencyjnym – termin na zgłaszanie dla wyborców
14. Wyborcy w izolacji i w kwarantannie a terminy w głosowaniu korespondencyjnym
15. Diety dla mężów zaufania
16. Zaświadczenie dla członka okw
17. Zmiany w okręgowych i rejonowych komisjach wyborczych
18. Zmiany w przepisach dotyczących terytorialnych komisji wyborczych – kto wejdzie w skład tkw
19. Nowy termin na powołanie okw
20. Zmiany w zadaniach okw
21. Termin zgłoszenia kandydatów w wyborach samorządowych
22. Termin zgłaszania kandydatów na wójta
23. Termin na przekazanie danych przez wójta o miejscowościach zamieszkałych przez co najmniej 200 mieszkańców
24. Centralny Rejestr Wyborców – obowiązki gmin
25. Referendum lokalne – proponowane zmiany oraz inne zmiany dotyczące zadań samorządów w procesie wyborczym

Osoba prowadząca kurs

były Sekretarz Gminy, trener – szkoleniowiec. Praktyk, który przeprowadził bardzo wiele szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu ustaw ustrojowych, przepisów antykorupcyjnych, zmian w ustawie o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, organizacji  i trybu pracy organów stanowiących gmin i powiatów w okresie epidemii, oświadczeń majątkowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content