Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym i ustawie o referendum ogólnokrajowym

Informacje

Start

15.09.2023 (pt.), 12:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w Kodeksie Wyborczym oraz ustawie o referendum ogólnokrajowym, nakładające na samorządy oraz komisje wyborcze nowe obowiązki zarówno w procesie przygotowania do przeprowadzenia wyborów i referendum w dniu 15 października 2023 roku  ale również w samym dniu głosowania z uwzględnieniem  zadań obwodowej komisji wyborczej w trakcie głosowania w obwodzie, ustalenia wyników oraz innych obowiązków samorządu czy komisji wyborczych realizowanych w związku z  organizacją w tym samym dniu wyborów do Sejmu, Senatu a także referendum ogólnokrajowego”.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do pracowników administracji publicznej, sekretarzy, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, pracowników zajmujący się ewidencją ludności oraz realizujący zadania związane z rejestrem wyborców.

Program szkolenia

1. Zmiany dotyczące definicji obwodowej komisji wyborczej,
2. Stały obwód głosowania zmiany w ilości mieszkańców
3. Skrócony okres na utworzenie odrębnych obwodów głosowania
4. Zmiany w skargach wyborców na postanowienie o utworzeniu obwodu głosowania
5. Obowiązek informacyjnych wójta w przypadku zmiany lokalu wyborczego lub zmiany granic obwodu
6. Nowe obwieszczenie wójta o obwodach głosowania, siedzibach i lokalach okw oraz głosowaniu korespondencyjnym
7. Prawa wyborcy niepełnosprawnego ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców
8. Bezpłatny transport dla wyborców niepełnosprawnych do lokalu wyborczego organizowany przez w wójta
9. Terminy dla wyborców na zgłaszanie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu
10. Obowiązek dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zorganizowania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego:
a) brak funkcjonowania w dniu wyborów transportu publicznego,
b) odległość od przystanku komunikacyjnego
11. Przebieg linii komunikacyjnej w dniu wyborów
12. Ilość i czas przewozów wyborców
13. Obowiązek informacyjny wójta o organizacji przewozów do lokalu wyborczego
14. Realizacja dowozów w ramach porozumień międzygminnych
15. Zabezpieczenie środków na organizację przewozów do lokali wyborczych
16. Rejestracja czynności obwodowej komisji wyborczej przez mężów zaufania
17. Karty sprawdzane przez wszystkich członków okw
18. Zmiany w głosowaniu korespondencyjnym – termin na zgłaszanie dla wyborców
19. Wyborcy w izolacji i w kwarantannie, a terminy w głosowaniu korespondencyjnym
20. Diety dla mężów zaufania
21. Zaświadczenie dla członka okw
22. Zmiany w okręgowych i rejonowych komisjach wyborczych
23. Zmiany w przepisach dotyczących terytorialnych komisji wyborczych – kto wejdzie w skład tkw
24. Nowy termin na powołanie okw
25. Zmiany w zadaniach okw
26. Termin zgłoszenia kandydatów w wyborach samorządowych
27. Termin zgłaszania kandydatów na wójta
28. Termin na przekazanie danych przez wójta o miejscowościach zamieszkałych przez co najmniej 200 mieszkańców
29. Centralny Rejestr Wyborców – obowiązki gmin
30. Referendum ogólnokrajowe – zmiany, oraz inne zmiany dotyczące zadań samorządów w procesie wyborczym

Osoba prowadząca kurs

były Sekretarz Gminy, trener – szkoleniowiec. Praktyk, który przeprowadził bardzo wiele szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu ustaw ustrojowych, przepisów antykorupcyjnych, zmian w ustawie o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, organizacji  i trybu pracy organów stanowiących gmin i powiatów w okresie epidemii, oświadczeń majątkowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content