Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

NASADZENIA ZASTĘPCZE JAKO FORMA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ. BADANIE UDATNOŚCI NASADZEŃ. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRESIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA. PROBLEMY PRAKTYKI

Informacje

Start

24.02.2023 (pt.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. nakładania obowiązku kompensacji przyrodniczej oraz kiedy można wydać decyzję bez zlecania obowiązku nasadzeń. Uczesticy podczas szkolenia zostaną zaznajomieni z zasadami odbioru nasadzeń oraz sprawdzania udatności nasadzeń z podziałem na procedurę, gdy była wydana decyzja z opłatą odroczoną oraz decyzje „bez opłat” z obowiązkiem nasadzeń. Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów gmin/miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, Wojewódzki konserwator zabytków, Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości, jednostki drogowe- zarządy dróg, inne podmioty zarządzające nieruchomościami (uczelnie wyższe, szpitale, jednostki kultury), deweloperzy, TBS, firmy zajmujące się nasadzeniem, pielęgnacją zieleni, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką szkolenia

Program szkolenia

1. Pojęcie kompensacji przyrodniczej w świetle Prawa ochrony środowiska
2. Właściwość organów wydających decyzje z zakresu weryfikacji udatności kompensacji
3. Rodzaje nasadzeń kompensacyjnych i zasady ich nakładania w decyzjach zezwalających na usunięcie zieleni:
a) Nasadzenia w związku z opłatami odroczonymi
b) Nasadzenia przy decyzjach bez opłat
c) Nasadzenia w zamian za usunięcie topoli nie należących do gatunków rodzimych o obwodzie pnia powyżej 100 cm na wysokości 130 cm
d) Przesłanki do nałożenia obowiązku kompensacji
e) Zasady ustalania kompensacji (m.in. liczba sadzonek, miejsce wykonywania nasadzeń, dobór gatunków, obwód sadzonki, czy można zlecać nasadzenia krzewów za usuwane drzewa itd.)
f) Przesłanki odstąpienia od obowiązku nasadzeń w świetle art. 86 ust 2 uop
4. Prawne możliwości zmiany zakresu kompensacji przyrodniczej- w jakim terminie i w jakim trybie może nastąpić zmiana decyzji ostatecznej. Czym powinien kierować się organ i kiedy powinien wydać decyzję odmowną.
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem weryfikacji udatności nasadzeń:
a) Kiedy postępowanie powinno być wszczęte (terminy w ustawie)
b) Wszczęcie postępowania administracyjnego
c) Strony postępowania i udział w postępowaniu organizacji ekologicznych
d) Oględziny (zawiadomienia o oględzinach, terminy, przepisy KPA w tym zakresie, co robić, jeśli strona nie stawia się na oględzinach, nie odbiera korespondencji itd.)
e) Weryfikacja udatności nasadzeń- pojęcie zachowania żywotności w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
f) Przy braku zachowania żywotności pojęcie i rodzaje przyczyn zależnych i niezależnych od posiadacza. Narzędzia, jakie ma organ, by weryfikować te kwestie. Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu („kto co komu udowadnia”)
g) Rodzaje wydawanych w postępowaniu decyzji: umorzenie opłat odroczonych, decyzja o pobraniu opłaty, rozliczenie proporcjonalne
h) Zasady pobierania opłat, terminy, udzielanie ulg w spłacie, przedawnienie
6. Weryfikacja nasadzeń przy decyzjach bez opłat:
a) Terminy
b) Procedura
c) Ponowne nałożenie obowiązku-przesłanki, procedura
d) Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji-przesłanki, procedura
7. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania (uwaga: pytania można zadawać podczas całego czasu trwania szkolenia)

Osoba prowadząca kurs

 radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content