Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Start

07.04.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

Warszawa

Liczba godzin

4

Cena

430 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

Uczestnicy otrzymają WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia


 1. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne

 2. Korzystanie ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów

 3. W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody, ilości osób, powierzchni, gospodarstwa domowego

 4. DECYZJE WYMIAROWE OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ OPŁATY W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI ORAZ NIEZŁOŻENIA NOWEJ – KOLEJNEJ DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ

 5. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY

 6. DOWODY W POSTĘPOWANIU WYMIAROWYM

 7. DECYZJA ZAMKNIĘTA – PRZYPADKI I DECYZJA OTWARTA

 8. DECYZJA ZA OKRES WSTECZNY

 9. CZY ORGAN WYDAJE DECYZJĘ O OPŁACIE PODWYŻSZONEJ CZY TEŻ NA STAWKĘ PODSTAWOWĄ

 10. DEKLARACJA, CO MA BYĆ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI

 11. JAK POWINNA WYGLĄDAĆ DEKLARACJA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 12. JAK ZROBIĆ ODPIS W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 13. NIERUCHOMOŚCI MIESZANE A OPŁATA

 14. STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI

 15. STAWKI OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWE – ZMIANY

 16. PRZYPIS NA NIERUCHOMOŚĆ REKREACYJNĄ

 17. DECYZJA W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW

 18. POWIADOMIENIE PRZEZ PODMIOT BURMISTRZA I WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

 19. LIMITOWANIE ODBIORU ODPADÓW

 20. ZMIANA DANYCH A TERMIN NA ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI

 21. OKRES WSTECZNY W OPŁACIE

 22. OKRES BIEŻĄCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

 23. ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY WSTECZ – PRZYKŁADY

 24. BRAK ZAMIESZKIWANIA NA NIERUCHOMOŚCI – CO ZROBIĆ

 25. KILKA DEKLARACJI Z BLOKU WIELORODZINNEGO

 26. SANKCJE DLA GMINY ZA BRAK KONTROLI

 27. KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY

 28. ZMIANA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI A DEKLARACJA

 29. DEKLARACJA”0” – CO W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA TAKIEJ DEKLARACJI

 30. OBOWIĄZEK ZBILANSOWANIA SYSTEMU

 31. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba prowadząca kurs

Były Sekretarz, trener. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content