Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Krajowy System eFaktur czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane.

Informacje

Start

21.02.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

450 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Już za kilka miesięcy wchodzą w życie przepisy o obowiązkowym KSeF (e-fakturach ustrukturyzowanych wystawianych w Krajowym Systemie e-Faktur). Jest to zatem ostatni moment na wdrożenie nowych regulacji, dostosowanie systemów, procedur czy też umów z kontrahentami. Szkolenie zawiera najważniejsze informacje o nowych przepisach oraz o praktycznych aspektach KSeF w sektorze finansów publicznych, zwłaszcza w samorządach.
Po szkoleniu będą Państwo w stanie odpowiedzieć sobie m.in. następujące pytania:
a) Czy nasze procesy wystawiania i otrzymywania faktur dostosowane są do KSeF?
b) Czy nasze procedury VAT/podatkowe/księgowe/instrukcje/regulaminy obejmują fakturowanie w systemie KSeF?
c) Czy nasze systemy dostosowane są do wystawiania i odbierania faktur w KSeF?
d) Czy nasze umowy z kontrahentami obejmują nowe zasady fakturowania?
e) Czy aneksowanie umów z dostawcami i odbiorcami naszych usług lub towarów nie będzie konieczne?
f) Czy proces zamówień dostosowano do KSeF?
g) Czy procedura płatności za faktury uwzględnia wymogi KSeF?
h) W jaki sposób informować klientów o wystawionej w KSeF fakturze?
i) Czy faktury będą przychodzić do właściwych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, zakładów) i w podziale np. na punkty poboru?

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne za kwestie podatkowe i finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych, skarbnicy, pracownicy działów księgowości.

Program szkolenia

1. Uwagi ogólne.
a) Kogo dotyczą regulacje?
b) Zakres zastosowania przepisów o KSeF. o Podstawowe definicje.
c) Różnice między fakturowaniem obecnym a obowiązkowym KSeF.
d) Dostęp do KSeF i podmioty uprawnione.
2. Fakturowanie w systemie.
a) Wygląd faktury i dane na fakturze.
b) Terminy.
c) Data otrzymania data wystawienia.
d) Pola obowiązkowe i fakultatywne.
e) Numer KSeF.
f) Dokumenty specjalne:
• zaliczki/proformy/faktury
• uproszczone/RR/aktury
• korygujące/duplikaty/bilety/podmioty zagraniczne/waluty itp. o Awarie systemowe.
g) KSef z perspektywy wystawcy faktury i odbiorcy faktury.
3. Sankcje.
4. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
5. Dostosowanie procedur do KSeF.
a) Płatności.
b) Podmiot3 w JST, problem z fakturami jednostek.
c) Archiwizacja faktur. o Osoby odpowiedzialne.
d) Wpływ na odliczenie i naliczenie VAT.
e) Kwestie praktyczne.
6. Jak wdrożyć KSeF.
a) Umowy z kontrahentami a KSeF.
b) Płatność za fakturę a KSeF.
7. Sesja pytań.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z niemal 20letnim doświadczeniem. Od ponad dekady prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego. Posiada doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera gminy w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilkudziesięciu centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content