Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrole NIK w zakresie ochrony danych osobowych – wyniki 2024r. Stwierdzone nieprawidłowości. Jakie obszary zweryfikować przygotowując się do kontroli NIK.

Informacje

Start

28.03.2024 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Omówienie prawnych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w świetle kontroli NIK oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazanie jak sprawnie i skutecznie tworzyć oraz zarządzać Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w kontekście stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Analiza typowych błędów popełnianych przez Administratora Danych.

Adresaci szkolenia

Sekretarze gmin, miast i powiatów, inspektorzy ochrony danych osobowych, kierownicy jednostek organizacyjnych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach pomocy społecznej,  osoby odpowiadające za bezpieczeństwo informacji, informatycy, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Obszary ochrony danych osobowych kontrolowane przez NIK
2. Poczta elektroniczna, domeny komercyjne i komercyjne serwery internetowe – jakie nieprawidłowości ustalił NIK.
3. Jak powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja z zakresu ochrony danych dotycząca poczty elektronicznej.
4. Praca zdalna a dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych. Kontrola pracy zdalnej w kontekście ochrony danych osobowych.
5. Umowy powierzenia i ich rola, umowy powierzenia z dostawcą usług hostingowych.
6. Umowy powierzenia z dostawcą BIP.
7. Jak powinna wyglądać procedura powierzania przetwarzania danych osobowych. Przygotowanie do zawarcia umowy, ankiety i badania, procedura wyboru podmiotu którym powierzono przetwarzania, właściwa umowa ( omówienie koniecznej dokumentacji na przykładach dokumentów)
8. Sesje organów stanowiących jst, publikacje na BIP.
9. Posiedzenia komisji organów stanowiących jst i zagrożenia na gruncie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie wizerunku.
10. Przyjęte okresy przechowywania na BIP. Transkrypcje na gruncie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
11. Przetwarzanie danych na You Tube i portalu E-sesja, prawidłowe rozwiązania i popełniane błędy
12. BIP i jego rola. Publikacja ba BIP. Okresy przechowywania na BIP. Usuwanie danych z BIP. Procedura zamieszczania danych na BIP, notatki z przeglądu danych. Omówienie na podstawie przykładowej dokumentacji
13. Oświadczenia majątkowe, a ich publikacja na BIP oraz ustalanie okresów retencji danych.
14. Retencja danych osobowych a przykładowa tabela retencji danych. Usuwanie danych osobowych.
15. Uchwały organów jst. Skargi, wnioski i petycje. Anonimizacja danych. Wytyczne UODO
16. Wdrażanie przez ADO odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
17. Analizy ryzyka i ich rola
18. Kontrola zarządza i audyty na gruncie KRI
19. Media społecznościowe. Prowadzenie FB i związane z tym obowiązki.
20. Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej a odpowiedzialność jst za szkody.
21. Kary nałożone przez UDO w jst w ostatnich latach.
22. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content