Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrola zarządcza w JSFP

Informacje

Start

13.07.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

  1. Rozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcje jaką pełni w jednostce;
  2. Poznają podstawy prawne i wytyczne ministerialne w zakresie kontroli zarządczej;
  3. Zdobędą wiedzą o obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zapewnieniem kontroli zarządczej;
  4. Będą potrafili przeprowadzić procesy związane z wyznaczaniem celów placówki oraz zarządzaniem ryzykiem;
  5. Będą umieli prawidłowo dokumentować elementy kontroli zarządczej.

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w JSFP, pracownicy urzędu JST, kierownicy jednostek organizacyjnych jako jednostek I poziomu kontroli zarządczej oraz pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp. Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

1) Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
2) Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).
3) Kontrola zarządcza a audyt.
4) Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).
5) Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.
6) Roczny plan działalności.
7) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
8) Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
a) pojęcie ryzyka,
b) identyfikacja ryzyka,
c) metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
d) tolerowany poziom ryzyka,
e) reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
9) Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
10) Standardy kontroli zarządczej.
11) Samoocena w kontroli zarządczej.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content