Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe

Informacje

Start

17.10.2023 (wt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady  prowadzonej przez pracowników  gmin  kontroli  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

1. Planowanie kontroli u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2. Obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców asenizacyjnych – co ma organ gminy kontrolować
3. Z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców asenizacyjnych?
4. Spełnianie wymagań przez przedsiębiorców,
5. Zakres kontroli – co można kontrolować?
6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
7. Termin wszczęcia kontroli
8. Oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie?
9. Oględziny z dokumentów
10. Doręczanie upoważnienia do kontroli
11. Zmiana osób przeprowadzających kontrolę
12. Treść upoważnienia dla osób kontrolujących
13. Obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli
14. Kontrola przeprowadzana w sposób zdalny
15. Kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy
16. Czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej
17. Czas trwania kontroli
18. Przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych
19. Przerwanie czynności kontrolnych
20. Książka kontroli
21. Sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych
22. Protokół kontroli
23. Porównanie danych w stacji zlewnej
24. Udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
25. Uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
26. Przesłuchiwanie osób
27. Kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli
28. Działalność bez uzyskania zezwolenia – kary

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content