Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranicy?

Informacje

Start

25.03.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą znali przepisy prawa w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poznają zadania dyrektora związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz poznają procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie.

Adresaci szkolenia

Przedstawiciele organów prowadzących (wójtowie, sekretarze, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy oświatowe- naczelnicy, kierownicy, inspektorzy ds. oświaty, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy CUW, ZEAS), dyrektorzy placówek oświatowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w systemie oświaty – wyjaśnienie pojęć,
2. Zadania, powinności i obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki.
3. Formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
4. Obowiązki osób objętych obowiązkiem szkolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Ewidencja kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz sprawozdawczość SIO w tym zakresie.
6. Zasady współpracy z instytucjami i urzędami w zakresie kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
7. Obowiązki dyrektora szkoły i JST w sytuacji niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
8. Obowiązki edukacyjne podlegające egzekucji,
9. Charakter prawny obowiązku szkolnego w zakresie egzekucji,
10. Postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
11. Procedura egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
12. Organy kompetentne w procedurze egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
13. Etapy procedury egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
14. Środki egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
15. Grzywna, jako środek egzekucji obowiązku szkolnego (nauki),
16. Postanowienie o nałożeniu grzywny,
17. Przymus bezpośredni, jako środek egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Osoba prowadząca kurs

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content