Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

FUNDUSZ SOŁECKI – OD POMYSŁU ( PRZEDSIĘWZIĘCIA ) DO ROZLICZENIA ORAZ ZWROTY ŚRODKÓW NA WYDATKACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO – WYJAŚNIENIA RIO ORAZ ORZECZNICTWO WSA I NSA

Informacje

Start

17.10.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

399 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest szeroka prezentacja nieprawidłowości dotyczących działania funduszu sołeckiego w jego najważniejszych obszarach. Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia w celu poprawnego identyfikowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem funduszu oraz uchwyceniem pojawiających się nieprawidłowości.

Adresaci szkolenia

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za nadzór nad przedsięwzięciami finansowanymi w ramach funduszu sołeckiego

Program szkolenia

1.Inicjatywa przy przedsięwzięciu oraz uchwała zebrania wiejskiego – nieprawidłowości w przykładach;
2.Forma i zakres wniosku w sprawie przedsięwzięcia – nieprawidłowości w przykładach;
3.Kontrola formalna wniosku – nieprawidłowości w przykładach;
4.Kontrola merytoryczna wniosku – nieprawidłowości w przykładach;
5.Wniosek – jedno przedsięwzięcie oraz Wniosek – kilka przedsięwzięć – nieprawidłowości w przykładach;
6.Wadliwe ustalanie kwoty na sołectwo ( dochody bieżące a dochody majątkowe ze sprzedaży rzeczy ruchomych ) – nieprawidłowości w przykładach;
7.Wadliwe ustalanie liczby mieszkańców na sołectwo ( zameldowanie stałe i czasowe ) – nieprawidłowości w przykładach;
8.Nieprawidłowości w uchwałach przy funduszu sołeckim – nieprawidłowości w przykładach;
9.Wadliwe stosowanie klasyfikacji budżetowej – nieprawidłowości w przykładach;
10.Podział sołectwa a fundusz sołecki – nieprawidłowości w przykładach;
11.Fundusz sołecki a wydatki niewygasające oraz Rb-28s – nieprawidłowości w przykładach;
12.Zadania w ramach przedsięwzięć – nieprawidłowości w przykładach;
13.Orzecznictwo w sprawie funduszu sołeckiego;
14.Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content