Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

FINANSE PUBLICZNE, RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2024

Informacje

Start

19.04.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie obowiązujących w 2024 roku zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej samorządowych zakładów budżetowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i służb finansowo-księgowych oraz kadry kierowniczej gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia

1. Ustawa o gospodarce komunalnej – pojęcie gospodarki komunalnej i działalności o charakterze użyteczności publicznej.
2. Ustawa o finansach publicznych – jakie zadania mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – sposób prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych.
4. Zasady gospodarki budżetowej samorządowych zakładów budżetowych jako jednostek wykonujących zadania własne JST i jako formy organizacyjno-prawnej gospodarki komunalnej.
5. Kto może tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe – kompetencje organów JST.
6. Specyfika gospodarki budżetowej samorządowych zakładów budżetowych – roczny plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego i zasady dokonywania zmian w ciągu roku.
7. Jakie dotacje może otrzymywać z budżetu samorządowy zakład budżetowy – przedmiotowe, celowe, podmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe i limity dotacji.
8. Ustalanie i rozliczanie nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.
9. Podatek VAT i jego rozliczenia z JST – jak rozliczać środki wynikające z rozliczenia podatku VAT.
10. Podatek CIT i problem z numerami NIP do rozliczeń VAT i CIT oraz PIT.
11. Zasady rachunkowości budżetowej samorządowych zakładów budżetowych – typowe księgowania obowiązujące w roku 2024 z uwzględnieniem centralizacji rozliczeń w VAT.
12. Zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w samorządowych zakładach budżetowych – specyfika sprawozdania RB-30S.
13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content