Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacje

Start

24.11.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Każda gmina musi skontrolować wszystkie nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej. Są na to 2 lata od wejścia w życie nowych przepisów w sierpniu 2022 roku. W 2024 należy złożyć pierwsze sprawozdania (dotyczące okresu od stycznia 2023 roku) do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Za zaniedbania grożą kary do 50 tys. zł. Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do prawidłowego prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie etapy prowadzenia ewidencji jak również prawa i obowiązki kontrolującego.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się ewidencją przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych (szamb).

Program szkolenia

1. ZMIANY W SPOSOBIE PROWADZENIA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2. JAK POZYSKAC DANE DO EWIDENCJI?
3. OKREŚLENIE PRZEZ ORGAN DANYCH GROMADZONYCH W EWIDENCJI
4. CZY USTANA INFORMACJA MIESZKAŃCA JEST WYSTARCZAJĄCA DO WPROWADZENIA INFORMACJI DO EWIDENCJI?
5. ANKIETY CZY OŚWIADCZENIA MIESZKAŃCÓW.
6. WYKORZYSTANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH GMINY.
7. CZY MIESZKAŃCY MAJA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW?
8. JAKIE DANE MAJĄ CZY MOGĄ BYĆ W EWIDENCJI?
9. JAKIE DANE SĄ NIEZBĘDNE W EWIDENCJI?
10. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI PRZY PROWADZENIU EWIDENCJI
11. ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
12. CZY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MUIS ROBIC BADANIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW?
13. KARY ZA BRAK ZGŁOSZENIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
14. CZY MOŻE BYĆ NAŁOŻONA KARA PIENIĘŻNA NA ORGAN WYKONAWCZY GMINY LUB PRACOWNIKA ZA BRAK EWIDENCJI?
15. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKAMI GMINY W ZAKRESIE PROWADZENIA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content