Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Informacje

Start

15.04.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

onlne

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie. Uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad i prawidłowego prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy. Zapoznanie się z kompleksowym procesem kontroli obiektów wpisanych do ewidencji.

Adresaci szkolenia

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący ewidencje innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

Program szkolenia

1. Pojęcie usług hotelarskich.
2. Ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
3. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
4. Przedsiębiorcy i rolnicy jako podmioty świadczące usługi hotelarskie.
5. Rodzaje obiektów podlegających wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
6. Podstawa i forma wpisu do ewidencji.
7. Forma prowadzenia ewidencji.
8. Zakres danych wpisanych do ewidencji.
9. Wymaganie dotyczące obiektów w których prowadzone są świadczenia usługi hotelarskie.
10. Obowiązek zgłoszenia zmian podlegających wpisowi do ewidencji.
11. Wykreślenie wpisu z ewidencji na wniosek.
12. Wykreślenie wpisu z urzędu.
13. Jawność i wyłączenia jawności danych zgłoszonych do ewidencji.
14. Kontrola i odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi hotelarskie.
15. Dyskusja.
16. Zakończenie.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, wykładowca, szkoleniowiec, praktyk, absolwent studiów na kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i europejskiego w Fundacji Prawo Europejskie oraz kierunku Gospodarka w Studium Prawa Europejskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako inspektor, kierownik wydziału prawnego urzędu miasta, prawnik oraz radca prawny w kancelarii radcy prawnego. Swoją wiedzę poszerzał, biorąc czynny udział w licznych seminariach i konferencjach naukowych. Autor publikacji naukowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content