Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Dystrybucja węgla przez samorządy

Informacje

Start

01.12.2022 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Lublin

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie realizacji nowego zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia


  1. Przebieg procesu dostaw węgla dla samorządów.

  2. Uprawnieniu do zakupu węgla po preferencyjnej cenie.

  3. Dystrybucja węgla na terenie gminy i zalecane warunki składowania węgla.

  4. Instrukcja dla Gmin, które chcą zakupić węgiel na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.

  5. Sposób rozliczenia sprzedaży na gruncie podatku akcyzowego oraz VAT oraz wpływ sprzedaży węgla na tzw. prewspółczynnik VAT i zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących online.

  6. Sprzedaż węgla i dochód budżetu gminy – klasyfikacja należności i dochodu w sprawozdaniu RB-27S.

  7. Zakup węgla i wydatek budżetu gminy – klasyfikacja zaangażowania, zobowiązania i wydatku w sprawozdaniu RB-28S.

  8. Ujęcie zakupu i sprzedaży węgla w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej gminy.

  9. Inwentaryzacja stanu węgla na 31.12.2022 i rozliczenie nie sprzedanego węgla.

  10. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content