Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Dotacje podręcznikowe w 2023 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania przyjmowania na stan, księgowania dotacji przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024

Informacje

Start

21.04.2023 (pt.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami kalkulowania, wnioskowania, wydatkowania i  rozliczania dotacji celowej przekazanej na zakup podręczników oraz podniesienie kompetencji osób obsługujących dotację podręcznikową z poziomu konkretnej szkoły, jak i z poziomu samorządu gminnego.

Zajęcia zawierają elementy praktyczne kalkulowania i wydatkowania środków dotacji podręcznikowej wynikające z praktyk stosowanych w szkołach, samorządach i kuratoriach.

Podczas szkolenia zostaną omówione najczęściej pojawiające się problemy wynikające z realizacji powyższego zadania, co w znaczny sposób przyczyni się do usprawnienia jego  realizacji.

Udział w szkoleniu zapewni Państwu bezproblemowe realizacje zadania oraz poprawne rozliczenie środków finansowych.

Uczestnicy szkolenia będą pracować warsztatowo – analizując problemy związane z rozliczaniem oraz rozwiązując konkretne przypadki wnioskowania o dotację. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom bezpiecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadanie.

Szkolenie pozwoli też na wymianę doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do dyrektorów  szkół podstawowych,  nauczycieli bibliotek szkolnych, pracowników szkolnych sekretariatów, gł. księgowych szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne,  skarbników gmin i powiatów, głównych księgowych jednostek obsługujących szkoły podstawowe,  pracowników CUW, do pracowników urzędów gmin, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich  zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Program szkolenia

1. Podstawy formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Nowe kwoty dotacji, nowe zasadny refundacji.
3. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
4. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
5. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
6. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
7. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
8. Warianty zakupu podręczników – model rozproszony (pojedyncze podręczniki) oraz model w zestawie.
9. Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów – rozwiązywanie nietypowych problemów.
10. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
11. Zasady przyjęcia na stan szkoły.
12. Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń uczniów
13. Problem przepływu uczniów w trakcie roku szkolnego z rozliczanie dotacji.
14. Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
15. Zasady brakowania podręczników po okresie użytkowania, w tym po okresie trzyletnim użytkowania.
16. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
17. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań.
18. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content