Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego

Informacje

Start

15.12.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i  instytucje publiczne.

Program szkolenia

I. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
1. Znowelizowana zasada pisemności postępowania – co to oznacza dla organu administracji publicznej?
2. Jak dokumentować czynności w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji?
3. Wszczęcie postępowania z urzędu i na żądanie strony.
4. Zasady ustalania daty wszczęcia postępowania po nowelizacji.
5. Czynności związane z wszczęciem postępowania. Właściwość organu i braki formalne wniosku.
II. Terminy.
1. Terminy załatwiania sprawy. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
2. Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Pozostawienie ponaglenia bez rozpoznania po nowelizacji. Skarga na bezczynność.
III. Doręczenia elektroniczne.
1. Nowe zasady i mechanizmy stosowane w doręczeniach w postępowaniu administracyjnym od 10 grudnia 2023 r.:
– adres do doręczeń elektronicznych (ADE),
– skrzynka doręczeń (SD),
– baza adresów elektronicznych (BAE),
– publiczna usługa hybrydowa (PUH),
– publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE),
– kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
2. Organ administracji publicznej jako podmiot publiczny i jego obowiązki na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Administrator skrzynki doręczeń, uzyskanie adresu do doręczeń elektronicznych i uruchomienie skrzynki doręczeń.
3. Które podmioty publiczne muszą uruchomić PURDE i PUH 10 grudnia 2023 r., a które uruchamiają te usługi później?
4. Obowiązek stosowania nowych doręczeń elektronicznych. Uruchomienie PURDE i PUH na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r. – jakie to rodzi obowiązki dla organów i ile jest czasu na wdrożenie nowych rozwiązań, z jakich narzędzi można skorzystać, gdzie szukać informacji?
5. Stosowanie dotychczasowych elektronicznych doręczeń na platformie ePUAP – stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji. Urzędowe poświadczenie odbioru a dowód otrzymania.
6. Czy można jeszcze korzystać z dotychczasowych tradycyjnych sposobów doręczania pism?

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content