Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Doręczenia elektroniczne

Informacje

Start

14.09.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Doręczenia elektroniczne mają wprowadzić zmianę jakościową w usługach podmiotów publicznych. Ustawa określająca sposób funkcjonowania e-doręczeń weszła w życie 5 października 2021 r. W dniu 29 maja 2023 termin obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych i nowo rejestrowanych przedsiębiorców został ogłoszony przez Ministerstwo cyfryzacji. Obowiązek ten wchodzi w życie 10 grudnia 2023.
Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i  instytucje publiczne.

Program szkolenia

1. Cele i założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
2. Rola ustawy o doręczeniach elektronicznych w systemie polskiego prawa
3. Harmonogram wdrożenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – omówienie usług
5. Rola dowodów wysłania i odebrania w ustawie o doręczeniach elektronicznych
6. Zmiany w przepisach prawa materialnego i proceduralnego dokonane ustawą
7. Krajowy system doręczeń elektronicznych – omówienie założeń systemu teleinformatycznego
8. Omówienie głównych zmian w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego
9. Zakładanie skrzynki doręczeń przez podmiot publiczny
10. Zasady świadczenia usług przez operatora wyznaczonego na rzecz podmiotów publicznych w ramach doręczeń elektronicznych.
11. Postępowanie reklamacyjne

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, były wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie koordynował projekty legislacyjne m.in. związane z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z ochroną danych osobowych i identyfikacją elektroniczną. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych na etapie rządowych prac legislacyjnych. Ekspert prawny w projektach teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, w tym współfinansowanych ze środków UE. Autor licznych publikacji z obszaru rozwiązań e-administracji (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu e-administracji, usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Doradza dla sektora publicznego i prywatnego w projektach koncepcyjnych oraz wdrożeniowych ww. zakresie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content