Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalanie – pobór – windykacja

Informacje

Start

19.07.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: kodeksu cywilnego oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie wskaże tez zasady ustalania odsetek za zwłokę oraz zasady ustalania i pobierania opłat rekompensujących.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji rządowej którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności cywilnoprawnych stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego.

Program szkolenia

1. Rodzaj należności cywilnoprawnych stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego.
2. Powstawanie zobowiązań cywilnoprawnych.
3. Wygasanie zobowiązań cywilnoprawnych.
4. Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.
5. Kompetencje organu wykonawczego JST w zakresie dochodzenia zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

 

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content