Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

Informacje

Start

28.11.2022 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

199 zł

Kontakt

81 442 08 09

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, każdy pracownik socjalny ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Pierwsze szkolenia z zakresu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych podczas wykonywania czynności zawodowych muszą być zorganizowane przez pracodawców, nie później niż do końca listopada 2022 r.

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunki, ale także i kierownicy jednostek często spotykają się z klientem roszczeniowym, agresywnym czy z zaburzeniami psychicznymi. Umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi to duża sztuka. W związku z licznymi wypadkami w trakcie wykonywania obowiązków służbowych już dzisiaj warto zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji. Szkolenie realizujące obowiązek z art. 121 ust. 2c ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm)

Adresaci szkolenia

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną.

Program szkolenia


 1. Czynniki wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa biura

 2. Zabezpieczenia organizacyjne biura – profilaktyka.

 3. Podstawowe zasady zachowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń w biurze jak i w mieszkaniu podopiecznego.

 4. Najczęstsze zagrożenia – omówienie szczegółowych zasad postępowania w przypadku poszczególnych sytuacji kryzysowych:

  • agresywny klient

  • napad (cichy, głośny)

  • sytuacje zakładnicze

  • włamanie

  • podłożenie ładunku wybuchowego

  • pożar 5. EWAKUACJA – podstawowe zasady.

 6. Współpraca ze służbami ratunkowymi.

Osoba prowadząca kurs

Emerytowany policjant, wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, prewencji jak również obsługi klienta trudnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

29.07.2024 (pon.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content