Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Cyberbezpieczeństwo w praktyce. Jak skutecznie ochronić się przed cyberatakami. Aktualne praktyki w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Informacje

Start

19.04.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem spotkania jest omówienie z uczestnikami najlepszych praktyk dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Omówione zostaną istotne i typowe ryzyka i zagrożenia związane z bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym oraz bezpieczeństwem IT, w tym w tym sprzętem mobilnym służącym do przetwarzania danych i informacji prawnie chronionych oraz danych osobowych wraz z dobrymi praktykami zabezpieczania danych.

Adresaci szkolenia

Adresatami spotkania są inspektorzy ochrony danych, kadra zarządzająca/pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz osoby w organizacji odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych, kształtowanie polityk compliance w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia

1. Omówienie kluczowych obszarów podlegających monitorowaniu i zasadom przeprowadzania audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
2. Omówione najczęstszych nieprawidłowości i błędów popełniane przez Administratorów danych oraz działania zaradcze w tym zakresie.
3. Wymiana doświadczeń, wskazanie obowiązków i wymagań stawianych przed IOD w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
4. Sposoby wykonywania zadań przez IOD, jego usytuowania i roli w jednostce.
5. Praktyczne przykłady i wybrane obszary aktywności IOD, m.in. dotyczące zasad rekrutacji pracowników, zasad udostępniania i powierzania danych osobowych do przetwarzania, obowiązujących zasad związanych z wystąpieniem incydentu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, czy zmiany przepisów prawa pracy dotyczących pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników.

Osoba prowadząca kurs

wybitny specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, którego kariera stanowi harmonijną kombinację wiedzy akademickiej i praktyki zawodowej. Jego wieloletnia praca w administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, zaowocowała głębokim zrozumieniem struktur i procesów działania instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jako autor licznych publikacji naukowych i branżowych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, nie tylko analizuje obecne wyzwania w zakresie ochrony danych, ale także proponuje innowacyjne rozwiązania i strategie. Jego zaangażowanie w edukację jest widoczne w roli wykładowcy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz prowadzącego szkolenia, kursy i wykłady na innych uczelniach publicznych. Dzięki jego ekspertyzie oraz praktycznemu podejściu do tematu, uczestnicy szkoleń są wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania ochroną danych osobowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content