logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Technik BHP

zapisz się on-line

Dlaczego właśnie ten kierunek?

W związku ze zmianą przepisów dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.) i w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.), obowiązujących od 1 lipca 2005 r. i mówiących o tym, że problemami BHP w zakładach pracy mogą zajmować się tylko osoby, które mają wykształcenie kierunkowe, proponujemy Państwu możliwość kształcenia się w zawodzie technika BHP.

Technik BHP przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

— Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line

« powrót do listy kierunków