logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

technik administracji

szkoła policealna

zapisz się on-line

Dlaczego właśnie ten kierunek?

W dniu 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej. Nowe wymagania dotyczące administracji stawiają nowe wyzwania, ale jednocześnie szansę zdobycia atrakcyjnej pracy w nowych strukturach władzy lokalnej. Proponujemy zatem podjęcie nauki na kierunku, który niesie ze sobą duże perspektywy satysfakcjonującego zatrudnienia.

Program nauczania

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

— Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz przystępują do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

Słuchacze uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line

« powrót do listy kierunków