logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Technik administracji

zapisz się on-line

Dlaczego właśnie ten kierunek?

W dniu 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej. Nowe wymagania dotyczące administracji stawiają nowe wyzwania, ale jednocześnie szansę zdobycia atrakcyjnej pracy w nowych strukturach władzy lokalnej. Proponujemy zatem podjęcie nauki na kierunku, który niesie ze sobą duże perspektywy satysfakcjonującego zatrudnienia.

Program nauczania

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

— Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line

« powrót do listy kierunków