Szukaj
Close this search box.

Studium policealne

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

bezpłatne*
4 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

 • nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • do zapisu nie jest wymagana matura
 • zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)
 • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony we wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia jest podstawą do uzyskania licencji II stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia bez konieczności zdawania egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji. Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Program nauczania

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 • Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 • Organizowanie ochrony osób
 • Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia
 • Język angielski zawodowy

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konwojowanie
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Samoobrona i techniki interwencyjne
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń

— Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

 

Kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content