Studium policealne

Opiekun osoby starszej

bezpłatne*
4 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

 • nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • do zapisu nie jest wymagana matura
 • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywne go spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej lub innych instytucjach opiekuńczych, domach samopomocy, mieszkaniach osób potrzebujących, szpitalach, organizacjach społecznych (np. Caritas, PCK); mogą również prowadzić własną firmę.

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język angielski w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje

 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (SPO.02)

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz przystępują do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

Słuchacze uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content