logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (egzaminy z kwalifikacji)

Szczegółowe harmonogramy egzaminów w poszczególnych oddziałach są podawane w ich komunikatach ( LublinZamośćBiała Podlaska )

Formuła 2019

Informacje o egzaminie: podstawa programowa, jawne zadania egzaminacyjne, przykłądowe zadania, harmonogramy

Formuła 2017

Ogólne informacje o egzaminie

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie