logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Egzaminy zawodowe

Szczegółowe harmonogramy egzaminów w poszczególnych oddziałach są podawane w ich komunikatach ( LublinZamośćBiała Podlaska )

Formuła 2019

Informacje o egzaminie: podstawa programowa, jawne zadania egzaminacyjne, przykładowe zadania, harmonogramy