logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (egzaminy z kwalifikacji)

Szczegółowe harmonogramy egzaminów w poszczególnych oddziałach są podawane w ich komunikatach ( LublinZamośćBiała Podlaska )

Ogólne informacje o egzaminie

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie