logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

archiwista

kwalifikacyjny kurs zawodowy

zapisz się on-line

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego Archiwista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Praca: w archiwach różnych instytucji, zajmujących się aktami w nich przechowywanymi; mogą to być archiwa państwowe lub zakładowe, biblioteki, muzea, sądy oraz inne miejsca, w których są przechowywane różnego rodzaju dokumenty.

Program nauczania:

Kwalifikacje:

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie średnie, uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line

« powrót do listy kierunków