logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia on-line

Przejdź na dedykowaną platformę Moodle.