Szukaj
Close this search box.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Spis treści

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to fundusz, który ma na celu dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem jego utworzenia jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu nieadekwatnych  kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może ubiegać się o środki z „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”?

O środki z KFS mogą wystąpić wszyscy pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmioty zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę.

Na co możesz przeznaczyć środki z KFS?

Środki z KFS możesz przeznaczyć na:

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych,
  • kursy i studia podyplomowe,
  • badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jaką kwotę możesz uzyskać?

Dofinansowanie może wynieść 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, lub 100% kosztów kształcenia ustawicznego dla mikro przedsiębiorców (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kto może złożyć wniosek o przyznanie środków z „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”?

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content